Dotfile-ok, config fájlok és szerkesztésük

Dotfile-ok

A dotfile szó név az angol "dot", azaz pont, és a fájl szavakból tevődik össze, azaz egy ponttal kezdődő fájlt vagy egy ponttal kezdődő mappában található fájlt jelöl. Így jelölik az Unix típusú rendszerekben a rejtett fájlokat. Megjelenítésükhöz grafikus fájlkezelőkben használjuk a Ctrl + H billentyűkombinációt. A terminálban az ls -a paranccsal kilistázhatjuk a mappa tartalmát a rejtett fájlokkal együtt. Leggyakrabban konfigurációs beállításokat találhatunk bennük.

Config fájlok

A config (konfigurációs) fájlokkal szabhatjuk testre az operációs rendszerünket. Ezek a fájlok leggyakrabban dotfile-ok. A felhasználó konfigurációs fájljai a home mappájában találhatóak. Vannak programok, amik közvetlenül a home mappában (pl. ~/.vimrc), más programok a ~/.config mappában tárolják. (~ = /home/userneve). Egyes programok több helyen is keresnek config fájlokat. Az egyes program konfigurációs fájljai helye és neve felkeresésére használjuk a man oldalakat.

A globális, illetve alapértelmezett beállításokat leggyakrabban a /etc mappában találjuk, itt is hívjuk segítségül a man oldalakat vagy az internetet, ha bizonytalanok vagyunk. Ezeknek a szerkesztéséhez rendszergazdai jogosultság szükséges.

Config fájlok szerkesztése

Ezeknek a fájloknak a szerkesztését gyakran maga a program végzi el a grafikus felületen, azonban az esetek nagy részében ezek egy egyszerű szövegszerkesztővel módosíthatóak. A config fájl szintaxisa (formai szabájai) programonként változhat. Van ahol egy konkrét programozási vagy leírónyelv szintaxisát követve állíthatjuk be a változókat. Olyan is előfordulhat, hogy a program csupán utasítások sorozata, amit a shell, vagy a program végrehajt induláskor. (ezek a fájlok gyakran rc-re végződnek, pl ~/.bashrc)

A szintaxis gyakran megfigyelhető a már létező config fájlban, de az opciókról is a formáról éremes tájékozódni a man oldalakban vagy az iterneten, például az ArchWiki-n.

Környezeti változók

Néhány program környezeti változókat (angolul environment variables) használhat beállítások testreszabására. Ezt csak akkor érdemes használni, ha nincs lehetőségünk config fájlok használatára. A következő paranccsal módosíthatunk vagy létrehozhatunk egy környezeti változót:

export VALTOZO_NEVE="változó értéke"

Mivel ez egy parancs, ezért ez csak átmenetileg tartja ezt az értéket. Ezért érdemes ezt egy script-be rakni, hogy mindig végre legyen hajtva (látsd lejjebb, a "Leggyakoribb config fájlok" részél)

Shell scriptekben a $VALTOZO_NEVE módon utalhatunk rájuk, pl echo $VALTOZO_NEVE.

Leggyakoribb config fájlok

  • ~/.profile - Bejelentkezéskor lefutó script (a .bash_profile csak bash, és a zprofile csak zsh használatakor fut le). Itt szokták meghatározni a környezeti változókat. (A rendszerszintű beállítások az /etc/profile fájlban találhatók)
  • ~/.bashrc vagy ~/.zshrc - Minden interaktív shell, azaz terminál megnyitásakor fut le. (Az általunk választott shell szerint). Ide helyezzük / innen töltsük be az aliasokat, az interaktív shell beállításait, vagy például a neofetch-et.
  • ~/.xprofile - a grafikus beljelentkezési képernyő (display manager) ezt fogja lefuttatni bejelentkezéskor, az X-server (grafikus felület) indítása előtt. (A rendszerszintű beállítások az /etc/xprofile fájlban találhatók)
  • ~/.xinitrc - konzolból való grafikus felület indításkor (startx parancs) fut le. Általában az ablakkezelőt szokták itt indítani.
  • ~/.config/bspwm/bspwmrc a Magyarch egyik alapértelmezett ablakkezelője, a bspwm fő konfigurációs fájlja